www.ohrev-vody.cz

Solární absorbér - popis funkce

Jak pracuje solární absorbér ?

Princip je velice jednoduchý: pomocí čerpadla filtračního zařízení (event. samostatného oběhového čerpadla) je bazénová voda čerpána a protéká trubkami solárního absorbéru. Tyto jsou ohřívány slunečním zářením a tuto energii předávají protékající vodě. Ta se pak vrací ohřáta zpět do bazénu.

Jak velkou plochu absorbéru potřebujete ?

Naše doporučení osvědčené praxí je následující. Na rozdíl od konkurence nedimenzujeme podle plochy hladiny bazénu, ale podle skutečného objemu vody, kterou je třeba ohřát. Vezměte počet kubíků vody ve vašem bazénu a z tohoto počtu spočítejte 20-40%. Výsledek odpovídá doporučeným metrům čtverečním našeho absorbéru.
Názorný příklad: Bazén o rozměrech 2x4m a hloubce vody 1,25m. V takovémto bazénu je 10 kubíků vody, 20-40% je rovno 2-4 kubíkům a tedy dle doporučení je možné pořídit náš trubkový absorbér o celkové ploše 2-4m2.

Co instalace ?

Solární panely jsou vhodné k upevnění na šikmé i ploché střechy, volné prostranství na zahradě, plot, podpůrnou konstrukci atd. Montáž je velice jednoduchá a v mnoha případech ani nevyžaduje odbornou pomoc. Doporučený průtok vody je 100-250 l/hod na 1 m2 plochy absorbéru.

Údržba ?

Solární absorbér nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Při silném znečištění mohou být jednotlivé části očištěny běžnými čistícími prostředky.

Postup instalace solárního absorbéru NEO-FIP krok za krokem:

  1. Vyjměte NEO-FIP solární absorbér z obalu a nechte ho roztažený a na koncích vhodně zatížený 1-2 hodiny na sluníčku, aby se mohl dostatečně nahřát a narovnat.
  2. Na otvory NEO-FIP absorbéru opatřené závitem našroubujte kolenové spojky – studená voda vchází do NEO-FIP absorbéru vždy spodním vstupem a teplá vychází horním vývodem na protilehlé straně dle schematického obrázku (úvodní strana návodu). Pro utěsnění závitového spoje doporučujeme použít teflonovou pásku (nejlépe šíře 19mm a tloušťky 0,2mm) + sanitární silikon.
  3. Zbylé dva protilehlé otvory uzavřete záslepkami, opět doporučujeme použít teflonovou pásku a silikon
  1. Nainstalujte panel na předem vybrané místo (panely se velmi často instalují na střechy budov, pokud nemáte dostatečné vybavení či zkušenosti, pověřte instalací odborníka). Dostatečně připevněte NEO-FIP absorbér k podkladu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození pádem a stržení větrem.
  2. Na kolenové spojky vybavené samosvorným šroubením připojte dostatečně dlouhé bazénové trubky 40 SOLAR a propojte s bazénovým systémem.
  3. Zkontrolujte a dotáhněte všechny hadicové spoje.
  4. Po spuštění filtračního čerpadla zkontrolujte, zda panelem protéká bazénová voda - panel je rovnoměrně chlazen vodou a jeho povrch je chladný.
  5. Pokud horní část absorbéru není ochlazována, je nutné absorbér odvzdušnit stejně jako např. radiátor. Povolte nejvýše umístěnou kolenovou spojku nebo záslepku, pusťte čerpadlo, a jakmile vzduch unikne a začne téci voda, spoj dotáhněte.

Opravy a údržba absorbéru

Kromě doporučeného zimního uskladnění nepotřebuje absorbér žádnou další péči.Výhodou plastového trubkového absorbéru je možná výměna jakékoliv mechanicky poškozené části. Lze tedy vyměnit absorpční vlnkované trubice, rozdělovač, do kterého jsou pomocí těsnění absorpční trubice zavedené, kolenové spojky i montážní lišty. Pokud je součástí dílu těsnění, proveďte i jeho výměnu.

Před výměnou jakékoliv části absorbéru je nutné vypnout filtrační čerpadlo, odpojit ho od elektrického proudu a vypustit bazénovou vodu z absorbéru.

Základní technické parametry a vlastnostI

Materiál absorbéru: vysoce kvalitní polypropylen s UV stabilizací odolný soli a chlóru
Objem kapaliny v absorbéru: 11 l/m2
Přípustná velikost absorbéru: 2,2-2000 m2
Doporučený průtok kapaliny: 100-250 l/m2/h
Absorpční plocha: 2,2 m2/m2 celkové plochy
Špičkový výkon Wp: 910 W/m2 při intenzitě slunečního záření 1000 při nulovém teplotního rozdílu mezi absorbérem a okolím
Stagnační teplota: průměrně 55°C- 60°C
Teplotní odolnost materiálu: -35°C až 115°C (pro teploty pod bodem mrazu musí být absorbér dokonale vysušen)
Mechanická odolnost: 15000 N/m2
Maximální povolený přetlak: 1 bar
Přípojný průměr absorbéru: 40mm
Možnosti umístění na: šikmé či ploché střeše, volném prostranství, zdi, plotě apod.
Záruka: 24 měsíců

Rozměry:
Standardně vyrábíme trubkový solární panel v těchto provedeních:
NEO-FIP 2:1100x2060mm
NEO-FIP 4:1100x4060mm
NEO-FIP 6:1100x6060mm

Pokud máte zájem o speciální rozměry, vstupte do našeho e-shopu,
kde si můžete zadat vlastní konfiguraci NEO-FIPu.
konfigurace “na míru” ZDE
ADRESA
NEOSOLAR, spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a, 58601 Jihlava
58601 Jihlava
Česká Republika
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
IČ: 26287030
DIČ: CZ26287030
KONTAKTY
tel: +420 567 313 652
mobil: +420 775 990 556
e-mail: info@neosolar.cz
© Neosolar, spol. s r.o. 2023 | design Big point | realizace 3nicom websolutions s.r.o.